Image Map

COVID-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu

DİSK-AR, “Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu”nu açıkladı. Rapora göre salgın döneminde neredeyse her iki kadından biri işsiz kaldı, işbaşında olmayan kadınların sayısı bir yılda 5 katına çıktı.

Rapora PDF formatında ulaşmak için görsele tıklayınız.

  • Kadınlar Covid-19’un yarattığı işsizlikten ve istihdam kaybından daha fazla etkileniyor.
  • Kadınlar işgücü piyasasından daha hızlı çekildi ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı.
  • Kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı yüzde 9 azaldı.
  • Covid-19 döneminde geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 oldu.
  • İşbaşında olmayan kadınların sayısı bir yılda 5 katına çıktı.

İşçilerin tümünü olumsuz etkileyen salgın, kadın işçileri daha da olumsuz etkiliyor. Türkiye’de Covid-19 öncesinde ekonomik kriz döneminde artan kadın işsizliği ve istihdam kaybı Covid-19 salgını ile daha da vahim bir hal aldı. Kadınlar işgücü piyasasından daha hızlı çekildi ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı.

Mart 2019-Mart 2020 arası kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı. Covid-19 döneminde revize geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 olarak hesaplandı. Mart 2019’da yüzde 28,8 olan istihdamdaki kadınların oranı ise Mart 2020’de 3 puan azalarak yüzde 25,8’e geriledi. Zaten düşük olan kadın istihdam oranı daha da düşmüş oldu. Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu. Öte yandan istihdamda görünen ancak işbaşında olmayan kadın sayısı bir yılda Covid-19’un etkisiyle 5 katına çıktı.

Rapor TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerinde görülmeyen kadın istihdamındaki gerçek erimeyi ortaya koymayı amaçlıyor. Bu nedenle geniş tanımlı ve revize geniş tanımlı işsizlik yöntemi kullanılarak kadın işsizliği yeniden hesaplandı.

Raporda Covid-19’un kadın işgücüne etkileri DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesaplaması ve ILO’nun Covid-19’un yarattığı istihdam kaybını ölçmek amacıyla geliştirdiği eşdeğer tam zamanlı iş kaybı yöntemi kullanılarak açıklanmaya çalışıldı. Bu iki yöntemden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre kadın işgücü Covid-19 döneminde erkeklerden çok daha olumsuz etkilendi.

Rapordan özet bulgular şöyle:

  • Kadınlar erkeklere göre işgücünden daha fazla çekildi: TÜİK verilerine göre toplam işgücü son bir yılda 2 milyon 235 bin azalarak 32 milyon 339 binden 30 milyon 104 bine geriledi. Bu azalışa cinsiyet bazında bakıldığında kadın işgücünde daha büyük bir daralma söz konusudur. Son bir yılda toplam işgücü yüzde 6,9 ve işgücündeki erkeklerin sayısı yüzde 4,9 azalırken işgücündeki kadınların sayısı yüzde 11,1 oranında azaldı. Kadınlar işgücü piyasasından çekildiler, daha fazla istihdam dışına çıktılar ve iş aramaktan vazgeçtiler.
  • Her dört kadından sadece biri istihdamda: Mart 2019 ve 2020 arasındaki son bir yıllık dönemde istihdam edilenlerin toplam sayısı 1 milyon 662 bin azalarak 26 milyon 133 bine geriledi. İstihdam edilen erkeklerin sayısı bir yılda 858 bin azalarak 18 milyon 11 bine, kadınların sayısı ise 804 bin azalarak 8 milyon 122 bine geriledi. Son bir yılda istihdam edilenlerin toplam sayısı yüzde 6, istihdam edilen erkeklerin sayısı yüzde 4,5 azalırken istihdam edilen kadınların sayısı ise yüzde 9 azaldı. Kadınların istihdam oranı bir yılda 3 puan azalarak yüzde 28,5’ten yüzde 25,5’e düştü. Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu.
  • Revize geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 45,3 olarak hesaplandı: Kadın işsizliği hem dar hem geniş tanımlı işsizlik türünde erkeklerden daha yüksek seyrediyor. DİSK-AR’ın kullandığı geniş tanımlı işsizlik metoduna göre Mart 2019’da yüzde 27,3 olan kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 32,1’e yükseldi. ILO’nun eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı metodundan yararlanarak hesaplanan Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik oranı ise Mayıs 2020’de genelde yüzde 39,4, erkeklerde yüzde 35,2 ve kadınlarda yüzde 45,3 olarak gerçekleşti.
  • İşbaşında olan kadınların sayısı son bir yılda yüzde 21 azaldı: Covid-19 döneminde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte işbaşında olanların sayısında ciddi düşüşler meydana geldi. Mart 2019’da 8 milyon 663 bin olan işbaşındaki kadınların sayısı Mart 2020’de 1 milyon 818 bin azalarak 6 milyon 845 bin oldu. İşbaşında olan kadınların sayısı bir yılda yüzde 21 oranında azaldı.
ITUC ETUC