Image Map

Vergi daireleri önünde adalet istedik

“Vergide Adalet” mücadelemiz vergi daireleri önündeki basın açıklamalarımızla devam ediyor.

İSTANBUL

İstanbul Vergi Dairesi önündeki basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ile sendikalarımızın genel merkez ve şube başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu basın açıklaması öncesinde bir konuşma yaparak emeğin gündemini değerlendirdi. Asgari ücret toplumu olmaktan kurtulmanın yolunun sendikal hakların kullanımından geçtiğini hatırlatarak iktidarın sendikalaşmanın önüne engeller çıkardığını ve grevleri yasakladığını söyledi ve yasağa rağmen grev hakkına grev yaparak sahip çıkan Birleşik Metal İş üyesi Bakaert işçilerini selamladı.

Vergide adalet talebimizi ifade etmek ve vergi politikalarında yapılması gerekenleri paylaşmak için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den görüşme talep edildiğini de söyleyen Arzu Çerkezoğlu, şu ana kadar bu talebe yanıt verilmemiş olmasını da şu sözlerle eleştirdi:

“Bugün için istedik bu görüşmeyi. Ancak şu ana kadar Nureddin Nebati, DİSK’in görüşme talebine yanıt vermiş değil. Buradan çok açık şekilde söylüyoruz. Hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin bir araya geldiği Hazine’den ve onun nasıl paylaşılacağını belirleyen maliye politikalarından sorumlu olan bakan eğer DİSK’in, milyonlarca işçinin bu talebini ifade etmek üzere görüşme talebini yanıtsız bırakıyorsa bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Eğer Hazine ve Maliye Bakanı ‘Ben zaten karar verici noktada değilim. Zaten yetkili değilim’ anlamına gelmiyorsa, görüşmekten kaçınması sayın bakanın; o zaman derhal milyonlarca işçinin ve emekçinin taleplerini paylaşmak üzere bu görüşmeyi yapmaya ve milyonlarca işçinin talebini, olmazsa olmaz koşullarını ifade etmek için bizimle bir araya gelmeye çağırıyoruz.”

Genel Başkanımızın konuşmasının ardından vergide adalet için taleplerimiz DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu.

ANKARA

Ankara Ulus’taki basın açıklamasını DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün okudu

İZMİR

#İnsancaÜcretVergideAdalet için İzmir Konak Vergi Dairesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu

ADANA

“İnsancaÜcret Vergide Adalet” talebiyle Adana 5 Ocak Vergi Dairesi önündeki açıklamayı DİSK Adana Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu okudu.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Bölge Temsilciliğimizin Tepebaşı Vergi Dairesi önündeki basın açıklamasında taleplerimiz bir kez daha ifade edildi.

DİYARBAKIR

#İnsancaÜcretVergideAdalet için Diyarbakır’dan da seslendik:
Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir!
Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır!

KIRŞEHİR

İnsanca Ücret Vergide Adalet talebi Kırşehir Defterdarlığı önünde de ifade edildi

DİSK’in vergi daireleri önünde bu hafta gerçekleşecek diğer basın açıklamalarına ve imza kampanyasına dair haberler ile sayfamız güncellenecek… 

BÖLGELERDE OKUNAN BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ: 

Gelirde adalet, vergide adalet!

Türkiye’de milyonlarca işçi, emekçi, kamu çalışanı, emekli, dar gelirli şiddetli bir geçim krizi ile karşı karşıya.

Bir yandan yüksek enflasyon, diğer yandan artan vergi yükü ile ücretlerimiz erimeye devam ediyor.

“Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik”, “Ücretlileri enflasyonun etkilerinden koruduk” diyenler bizlerin yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor. Tuzu kuru olanlar milyonların ekmek kavgasını yok sayıyor.

“Dünya bizi kıskanıyor” diyenler Türkiye’nin Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip ikinci ülke olduğunu söylemiyor.

“Dünya lideriyiz” diyenler dünyada asgari ücretin bu kadar yaygın olduğu ikinci bir ülke daha gösteremiyor. Asgari ücretin Türkiye’de artık bir ortalama ücret haline geldiği gerçeği yok sayılıyor.

Sendikalı olmanın önüne engeller çıkaranlar, grevleri yasaklamakla övünenler Türkiye işçi sınıfını asgari ücrete veya asgari ücrete yok yakın ücretlere mahkûm ediyor.

Biz zam yağmurunun altında yaşam savaşı verirken “enflasyon düşüyor” diyenler, resmi enflasyonu hesapladıkları çarşıyı, pazarı, marketi açıklamıyor. Önce enflasyonu düşük göstererek sonra da enflasyona göre ücretleri artırarak hepimizin ekmeğine el uzatıyorlar.

“Büyüme rekorları kırdık” diyenler neden bu bizim ekmeğimizin büyümediğini, aksine her sene daha da küçüldüğünü açıklamıyor. Fabrikalar, bankalar, işletmeler kar rekorları açıklarken bizim yoksullaşmamızın sorumluları hesap vermiyor.

TÜİK’in resmi verilerinde dahi enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu ise yüzde 103 civarında gerçekleşti. Emeklilerde ve düşük gelirlilerde gıda enflasyonu ise yüzde 131-151 arasında.

Ama bu da yetmiyor. Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan bizler bir de vergi yükünün altında eziliyoruz. Ücretlerimiz artsa bile önemli bir bölümü vergiye gidiyor.

Bizler DİSK olarak yıllardır hatırlatıyoruz: “Vergide adalet olmadan ücrette adalet olmaz”.

Asgari ücret gündemi vesilesiyle, gelirdeki adaletsizliklerin gündeme geldiği bu süreçte vergi sistemindeki adaletsizliklere de dikkat çekiyor ve taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

 Öncelikle işçilerin gelirlerinden ödedikleri verginin patronlarıyla eşit oranda olması adaletsizliktir.

 Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerinin, yani tükettiklerimizden alınan vergilerin payının %70’e yaklaşması adaletsizliktir. Dolaylı vergilerde de en yoksul ve en zengin aynı oranda vergi verir. Böyle adalet olmaz!

 Daha da ötesi yaşam mücadelesi veren işçilerin sanki zenginleşmişler gibi yıl içerisinde daha yüksek oranda vergi vermeleri adaletsizliktir.

2022’de hepimiz tanık olduk. Çarşıya, pazara, markete her gittiğimizde fiyatlar artıyor, evimize gelen her fatura bir öncekinden yüksek oluyor ama işçilerin artması gereken ücretleri, vergi dilimleri nedeniyle yıl içerisinde düşüyor. Yani işçi sınıfı dilim dilim soyuluyor!

Çalışanlar sanki çok zenginlermiş gibi, nisan ve mayıs aylarında yüzde 20’lik ikinci vergi dilimine, eylül ayında ise yüzde 27’lik üçüncü vergi dilimine girerek gelirlerinin büyük bölümünü vergi olarak devlete ödedi. Örneğin ocak ayında 637 TL vergi ödeyen bir çalışan, eylül ayında 2.342 TL vergi ödedi.

Eğer vergi dilimleri yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2000 yılında 2.500 TL olan ilk vergi dilimi 2022’de 81.689 TL olarak uygulanmalıydı. Yani işçiler yaklaşık 82 bin TL kazandıktan sonra bir üst vergi dilimine geçecek, daha yüksek oranda vergi ödeyecekti.

Benzer şekilde vergi dilimleri asgari ücret artışı kadar artsa idi ilk vergi dilimi 2022’de 110 bin TL olacaktı. Ama 2022’de ilk vergi dilimini 32 bin lira olarak belirleyerek milyonlarca işçiyi dilim dilim soydular!

Eğer vergi dilimleri hakkaniyetli biçimde yükseltilmezse 2023 yılında da bu soygun devam edecek. İşçiler erkenden üst vergi dilimine girecek. Verilen ücret artışları vergiye gidecek!

En başta da ifade ettiğimiz gibi vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz! Vergide adaletin ilkesi ise dünyanın her yerinde aynıdır: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak. Türkiye’de ise “verginin tabana yayılması” adı altında tam tersi bir durum söz konusudur. Vergi yükü işçilerin, emekçilerin, ücretlilerin dar gelirlilerin sırtına yıkılmaktadır. Vergi tabana değil tavana yayılmalıdır.

Vergide adalet için yapılması gerekenler bellidir:

Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.

Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.

İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.

Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

Özetle, ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kârdan, faizden, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni şarttır.

Bu adaletsiz düzene karşı vergi adaleti mücadelemizi büyütmeye kararlıyız!

Vergide adalet için verdiğimiz mücadelemizi şimdi de imza kampanyamızla sürdürüyoruz.

Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinden başlayarak, kentlerin meydanlarında, sokaklarında, işe gidip geldiğimiz duraklarda, nerede bir DİSK’li işçi varsa orada taleplerimizi toplumun geniş kesimlerine ulaştırıyoruz.

Sadece DİSK’li işçileri değil tüm işçileri, ücretiyle geçinen herkesi bulunduğu her yerde imza toplamaya çağırıyoruz.

 Asgari değil, insanca yaşam!

 Asgari ücret değil toplu sözleşme!

 Asgari ücret 13200 Net!

 Gelirde adalet vergide adalet!

 

ITUC ETUC