Image Map

Articles By: mustafa

Toplu İş Sözleşmesi Kanun Önerisi

(DİSK ÖNERİSİ) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV KANUNU TASARI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM   AMAÇ MADDE 1– Bu kanunun amacı,  işçilerin ve işverenlerin, karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını […]

Read more ›

Sendikal Haklar İçin Temel Talepler

DİSK’İN  SENDİKALAR, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV MEVZUATINA İLİŞKİN TEMEL İLKE VE YAKLAŞIMLARI GENEL GEREKÇE12 Eylül 1980 askeri darbesine hakim olan yasakçı, engelleyici  ve kısıtlayıcı demokrasi dışı bir zihniyetin eseri […]

Read more ›

12. Genel Kurul Kararları

DİSK 12. GENEL KURUL KARARLARI 4-6 Haziran 2004 Karar No: 1 SERMAYE EGEMENLİĞİNE VE EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE İşçi sınıfı ve emekçilerin yaşadığı sorunların temelinde sermayenin giderek artan ve yaygınlaşan egemenliği […]

Read more ›

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cumartesi günü toplandı. Toplantının ardından çıkarılan Sonuç Bildirgesi… DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 17 Mart 2006 DİSK Başkanlar Kurulu 17 Mart 2006 Cuma günü […]

Read more ›
ITUC ETUC