Image Map

LABOUR20/EMEK20 KONFERANSI ARJANTİN’DE BAŞLADI

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya geldiği L20 (Labour20/Emek20) Konferansı Arjantin’in Mendoza kentinde başladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konferansta “Kriz ve Sendikalar” başlıklı bir oturumda bir konuşma yapacak

 

4-5 Eylül 2018 tarihlerinde Arjantin’in Mendoza kentinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen L20 Konferansı’nda çalışma hayatının küresel sorunları tartışılıyor.

Arjantin, pesonun değer kaybı, yükselen faizler ve ekonomik krizin gölgesinde bu seneki G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Arjantin sendikaları da kamu hizmetlerindeki kesintileri ve IMF ile yapılması planlanan anlaşmayı protesto etmek için büyük mitingler düzenliyor ve genel greve hazırlanıyor. Arjantin’de bulunan DİSK heyeti de eğitimdeki bütçe kesintilerini protesto etmek için düzenlenecek olan bir mitinge katılacak.

Bu yıl L20 Zirvesi’nde “Dijital Ekonominin Çalışma Koşullarına Etkileri”, “Küresel Tedarik Zincirleri ve Taşeronlaşma”, “İklim Değişikliği ve İstihdam”, “Mesleki Eğitim”, “Sosyal Güvenlik”, “Göçmen ve Mülteci İşçilerin Sorunları”, “Kriz ve Sendikalar” gibi konular ele alınıyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konferansın ikinci gününde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, Rusya Sendikalar Federasyonu (FNPR) Genel Başkanı Mikhail Shmakov ve Hindistan İşçi Meclisi (HMS) Genel Sekreteri Harbhajan Singh Sidhu ile birlikte “Kriz ve Sendikalar” başlıklı oturumda bir konuşma yapacak. (Konuşmanın tam metni için tıklayın)

Çerkezoğlu’nun da yer aldığı L20 heyeti konferans sonrasında 6 Eylül günü dünya işçilerinin taleplerini G20 ülkelerinin Çalışma Bakanları’na iletecek. (L20’nin konuya dair açıklaması için tıklayın)

DİSK heyeti aynı gün Mendoza’da öğretmen, akademisyen ve öğrenci sendikalarının eğitimdeki bütçe kesintilerini protesto etmek için düzenleyeceği mitinge katılacak.

DİSK heyeti ayrıca Arjantin ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri ve kriz koşullarında işçilerin mücadelelerini değerlendirmek üzere Arjantin’deki CGT, CTA ve CTA-A sendika konfederasyonlarıyla görüşecek.

İşsizlik ve düşük ücretler eşitsizliği arttırıyor

TUAC (OECD Sendika Danışma Kurulu) Genel Sekreteri Pierre Habbard L20 Zirvesi’yle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Eşitsizlik tarihi bir yükselişte,  karlar yükselirken küresel ekonomik büyüme çalışan insanların cüzdanlarına yansımıyor. Servet yoğunluğu artıyor; 50 şirketin serveti 100 ülkenin servetine eşit. Küresel tedarik zincirinde çalışan işçilerin yüzde doksan dördü düşük ücretlerle güvencesiz koşullarda çalışmaktadır. Trilyon dolarlar vergi cennetlerinde saklanırken dünyanın yüzde yetmişi gerçek bir sosyal güvenceden mahrum şekilde yaşıyor.”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ise G20 hükümetlerini işçi haklarını güçlendirmeye çağırıyor: “Ücretlerin yükseltilmesi, sosyal güvencenin güçlendirilmesi, toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi ve eşitsizliğin azaltılması genel ekonomik kalkınma ve büyümeyi destekleyecektir. Oysa örgütlenme özgürlüğü, grev hakkı ve toplu pazarlık hakkı sürekli ihlal ediliyor. Hükümetleri geçtiğimiz yıllarda G20 toplantılarında verilen sözleri tutmaya davet ediyoruz.”

ITUC’un G20* hükümetlerinden talepleri arasında, “asgari ücretin hayat pahalılığına göre belirlenmesi”, “örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının korunması”, “evrensel sosyal güvenlik sistemlerine yatırım yapılması”, “kayıt dışı çalışma, kölelik, çocuk işçilik, kadın erkek arasındaki ücret eşitsizliği gibi güvencesiz çalışma biçimlerini tasfiye edilmesi”, “mültecilerin işgücüne uyumunun sağlanması” gibi gündemler bulunuyor. (ITUC’un açıklaması için tıklayın)

*G20 Ülkeleri: Almanya, AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye.

ITUC ETUC