Image Map

Ankara: ILO 190 Onaylansın talebiyle kent kent mücadele sürüyor

DİSK Kadın Komisyonu’nun ILO’nun 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması için başlattığı kampanya İstanbul Kadıköy, Kocaeli, İzmir, Adana, Lüleburgaz ve Diyarbakır’daki eylem ve etkinliklerin ardından Ankara’daki basın açıklamasıyla devam etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen kadınlar, ILO’nun 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanmasını talep etti.

DİSK Kadın Komisyonu olarak ILO’nun 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması için başlattıkları eyleme Ankara’da devam ettiklerini ifade eden Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddetin arttığı bir dönemde pandemi ile birlikte bu tablo daha da ağırlaştı. ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi bugün son derece önemli. Biz de DİSK olarak Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun, yüzüncü yılımda kabul ettiği 190 sayılı sözleşmenin ülkemiz tarafından da onaylanması ve uygulanması konusunda gerekli iradenin gösterilmesini istiyoruz.”

Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu’nun açıklamasının ardından DİSK Kadın Komisyonu tarafından basın açıklaması yapıldı.

İçinden geçilen süreçte salgın koşullarının kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı artırdığı ifade edilen açıklamada, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin kadınları korumasız bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, “Çalışma hayatı ve işyerleri de kadınlar için güvenli değildir” denildi ve taleplerimiz şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulansın!
  • 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın!
  • Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.
  • Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir.
  • İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.
  • Covid-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınmalıdır.

İzmir, Adana, Lüleburgaz ve Diyarbakır’daki etkinlikler için tıklayınız 

Kocaeli’deki basın açıklaması için tıklayınız 

İstanbul’daki basın açıklaması için tıklayınız 

ITUC ETUC