Image Map

Category: Genel Kurul Kararları

DİSK 14.GENEL KURULU YÖNLEDİRİCİ BELGE VE KARARLAR

DİSK 14.GENEL KURULU YÖNLEDİRİCİ BELGE VE KARARLAR: DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ İÇİN MÜCADELE!

Read more ›

DİSK 13. Genel Kurulunda Oybirliğiyle Karar Altına Alınan Yönlendirici Belge

“AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI”   Ülkemizde bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığının tek temsilcisi DİSK’tir.   DİSK, 41 yıllık mücadele tarihinde, ülkemizde yaşayan tüm emekçilerin, yoksulların, ezilenlerin ekonomik, demokratik, sosyal ve […]

Read more ›

9. Genel Kurul Kararları

DİSK 9. GENEL KURULU KARARLARI 4-7 Ağustos 1994   8. Genel Kurul’dan günümüze zor bir süreçten geçerek 330 bin üyeye ulaşan DİSK’in 9. Genel Kurul sonrasındaki süreçten nicelik ve nitelik […]

Read more ›

10. Genel Kurul Kararları

DİSK 10. GENEL KURULU 12-14 Eylül 1997 YENİ DÖNEM VE HEDEFLERİMİZ 10. Genel Kurulu Yönlendirici Belge   10. Genel Kurul sonrası ülkemizin  ekonomik, sosyal ve siyasal ortamı ve dolayısıyla da […]

Read more ›

11. Genel Kurul Kararları

11. GENEL KURUL YÖNLENDİRİCİ BELGE YENİ BİR SÜREÇTE YENİDEN DİSK 28-30 Temmuz 2000 1.               Hükümetin son dönemde küresel kapitalizmle bütünleşme amacıyla ardı ardına attığı adımlar ülkenin bütün kurulu yapılarını sallıyor, […]

Read more ›

12. Genel Kurul Kararları

DİSK 12. GENEL KURUL KARARLARI 4-6 Haziran 2004 Karar No: 1 SERMAYE EGEMENLİĞİNE VE EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE İşçi sınıfı ve emekçilerin yaşadığı sorunların temelinde sermayenin giderek artan ve yaygınlaşan egemenliği […]

Read more ›
ITUC ETUC