Image Map

Category: DİSK’ten

Guy Ryder'dan Başbakan'a Uyarı Mektubu

  Recep Tayyip Erdoğan  Başbakan,   Türkiye de dâhil olmak üzere, 155 ülke ve sınırları içerisindeki 311 üye örgütüyle 175 milyonu aşkın işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ülkenizdeki […]

Read more ›

2010 BÜTÇESİNİN AMACI KRİZ FIRSATÇILIĞI YOLU İLE AŞ BEKLEYENİ AŞSIZ, İŞ BEKLEYENİ İŞSİZ BIRAKMAKTIR!

2010 bütçesine ve Eylül işsizlik verilerine ilişkin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin basın açıklaması:   2010 bütçesinin amacı kriz fırsatçılığı yolu ile aş bekleyeni aşsız, iş bekleyeni işsiz bırakmaktır!   […]

Read more ›

Dünya Sendikaları Özel İstihdam Bürolarına Karşı İstanbul'da buluştu

Türkiye’deki “Özel İstihdam Büroları”nın Yetkilerinin Artırılmasına Hayır Deyin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinin Türk Hükümetiyle görüşmesinden dört gün önce, Küresel Sendikalar Türkiye Çalışma Bakanıyla görüştü ve geçici işçilerin […]

Read more ›

GUY RYDER: KURALSIZLIK, KRİZİN ÇÖZÜMÜ DEĞİLDİR.

Geçen hafta bir Küresel Sendikalar heyeti G-20 zirvesi için Pittsburgh’daydı. Krizden etkilenen bankaları desteklemek üzere alınan ve işçilere yönelik ciddi tehditler içeren olağanüstü önlemlere karşı  çıktık. Küresel sendikaların ortak açıklamasında şöyle dedik: […]

Read more ›

7 EKİM İNSANCA İŞ İÇİN DÜNYA EYLEM GÜNÜ

ILO Genel Direktörü Juan Somavia 1999 yılında “İnsan Onuruna Yakışır İş” kavramını ILO gündemine almıştır. Kısa bir süre sonra, üretken istihdamın ve insan onuruna yakışır iş kavramlarının, yoksulluğu azaltmaya yönelik […]

Read more ›

DİSK-AR: İşçiyi maliyet ögesi olarak gören politikalarla işsizlik azaltılamaz!

Geçen yılın nisan ayına göre resmi işsiz sayısı 1 milyon 348 bin kişi, gerçek işsiz sayısı ise 1 milyon 459 bin kişi artmıştır.   İşsizlik artmaya devam etmektedir. Sadece artış […]

Read more ›

ETUC Yönetim Kurulu Toplantısı (08.07.2009)

AVRUPA SENDİKALAR KONFEDERASYONU (ETUC) YÖNETİM KURULU RAPORU 8 TEMMUZ 2009-BRÜKSEL ETUC Yönetim Kurulu 8 Temmuz 2009 tarihinde Brüksel’de aşağıdaki gündemler ile toplandı;   Avrupa Parlamentosu Seçimleri Türkiye’deki Sendikaların Durumu Paris […]

Read more ›

ILO'nun İstihdam Paktı: Krizden Çıkış İçin Önemli Bir Açılım

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun bu yılki 98. Konferansı’nın 19 Haziran günü yapılan oturumunda, Küresel İstihdam Paktı adlı önemli bir belge kabul edildi. Hükümetlerin, sendikaların ve işverenlerin kabul ettiği pakt, ekonomik […]

Read more ›

Türkiye'de Sendikaların Durumu ve ETUC

  TÜRKİYE’DE SENDİKALARIN DURUMU   ETUC’un pozisyonu Sevilla’da yapılan kongre’de belirlenen, Strateji ve Eylem Planı’nda aşağıdaki şekilde tanımlandı:   Türkiye, üyeliğin şartlarını ve AB Temel Haklar Bildirgesi’nin gereklerini sadece kağıt […]

Read more ›

DİSK-AR: GSMH'daki küçülme, krizin sosyal yıkama yöneldiğini göstermektedir!

Gayri Safi Milli Hâsıla rakamları, krizin 2009 yılında derinleşmeye devam ettiğini, ortaya koymuştur. Verilere göre Türkiye ekonomisi 2009 ilk üç ayında %13,8 oranında küçülmüştür. Küçülme imalat sanayisinde %18,5 inşaat sektöründe […]

Read more ›
ITUC ETUC