Image Map

DİSK-AR dergisinin Kış 2014 sayısına online ulaşabilirsiniz

Dergimizin ilk sayısında Ücret konusunu ele almıştık. Bu sayımızda ise Taşerondan Kiralık İşçiliğe: Yeni İstihdam Biçimleri’ni mercek altına yatırıyoruz. Dergimizin içeriğine ulaşmak için ilgili makalelere tıklayınız…

Editör’den…

Dünyada Ve Türkiye’de Konjonktürel Durum: Bu Daha Başlangıç!.. – Gencer Çakır / Kurtar Tanyılmaz

Emek Süreçlerindeki Dönüşüm Ve Yeni İstihdam Biçimleri – M. Nedim Süalp

Alt İşveren (Taşeron) Sermayenin Örgütlü İşgücüne Başkaldırısıdır! -Murat Özveri

Türkiye’de Taşeronlaşmanın Boyutları – F. Serkan Öngel

Avrupa İstihdam Stratejisinin Peri Masalı: Güvenceli Esneklik – Umut Ulukan

Yeni İstihdam Rejiminin Kurucu Unsuru Olarak Kiralık İşçilik: Kapıyı Aralatmak ya da Aralatmamak, İşte Bütün Mesele Bu!.. – Onur Bakır

Kiralık İşçi Büroları: İşçi Simsarlığı Virüsü – Emre Eren Korkmaz

Kadın İstihdam Paketi: Kadın Emeğinin Esnekleşmesi – Bilge Çoban

Kıdem Tazminatı Tartışmaları Üzerine – Üzeyir Ataman

2013 Yılı İşçi Sınıfı Eylemleri Üzerine Değerlendirme – İrfan Kaygısız

Fiili Mücadelede Dikkat Çekici İki Örnek: Hakkari Fırın İşçileri ve Dersim Aksa İşçileri Fiili Grevleri – İrfan Kaygısız / Bilge Çoban

Tez Özetleri – Aslı Kayhan-M. Merve Özer

DiSK-AR_2Kapak

 

ITUC ETUC